Reservekopie maken van lokale cloudopslag en content ervan terugzetten

Volgen

Verschillende oplossingen voor cloudopslag geven u de optie om lokaal bewaarde content op uw Mac te synchroniseren met een online opslag. En uiteraard willen we allemaal graag een reservekopie van al onze gegevens, ongeacht of deze in de cloud worden bewaard of niet. Het maken van reservekopieën en het terugzetten van gegevens uit die reservekopieën kan echter ingewikkelder worden door de manier waarop cloudoplossingen gegevens lokaal bewaren. In dit artikel bespreken we twee factoren die deze processen ingewikkelder maken:

 • De werkelijke locatie van uw lokale gegevens is mogelijk een verborgen locatie, waardoor het moeilijk wordt om bestanden in de reservekopie terug te vinden.
 • Sommige, of misschien zelfs alle bestanden die zijn gesynchroniseerd met de cloud, worden mogelijk niet permanent bewaard op uw Mac. En van content die alleen in de cloud wordt bewaard, kan geen reservekopie worden gemaakt.

Cloudcontent wordt lokaal bewaard op een verborgen locatie

We zijn het gewoon om via de navigatiekolom van de Finder toegang te krijgen tot content die met de cloud is gesynchroniseerd. In sommige gevallen (bijv. Microsoft OneDrive) kan de oplossing voor cloudopslag een alias in de thuismap plaatsen die wijst naar de locatie van de lokale gegevenskopie. Doorgaans wordt deze content niet bewaard op een voor de hand liggende locatie, maar wel in de verborgen Bibliotheek-map van de thuismap. Weten waar de gegevens "worden gehouden" is essentieel om te begrijpen hoe toegang kan worden verkregen tot die content in de reservekopieën.

Content uit de cloud terugvinden in de reservekopie

Als u een normale reservekopie van de opstartschijf maakt, wordt alle lokaal bewaarde cloudcontent opgenomen in de reservekopie. Die content bevindt zich wel op een verborgen locatie. Volg daarom deze stappen om de content op uw reservekopieschijf terug te vinden:

 1. Kies Computer in het menu 'Ga' van de Finder.
 2. Selecteer de reservekopieschijf en ga dan naar Gebruikers > (uw_naam).
 3. Druk op Command+Shift+punt om verborgen onderdelen in de Finder weer te geven.
 4. iCloud: ga naar Bibliotheek > Mobile Documents.
 5. Overige cloudopslag: ga naar Bibliotheek > CloudStorage.

'iCloud Drive' is geen volume of map, maar wel een verzameling van veel afzonderlijke mappen

Als u 'iCloud Drive' in de navigatiekolom van de Finder opent, ziet u een eenvoudige lijst met bestanden en mappen. Sommige van die mappen hebben mogelijk speciale symbolen die de app voorstellen die gegevens in die map bewaart, zoals Voorvertoning, Pages, Teksteditor, etc. Als u kijkt naar de content van iCloud Drive in de Finder, zou u kunnen aannemen dat er ergens een map is ('in de navigatiekolom') waar al die onderdelen samen worden bewaard.

iCloud Drive werkt echter zo niet. Wat u in de Finder ziet, is een trucje van de Finder. iCloud Drive is eigenlijk een verzameling van mappen die verborgen zitten in de Bibliotheek-map van uw thuismap. Bestanden en mappen die u handmatig toevoegt aan iCloud Drive worden hier bewaard:

Macintosh HD --> Gebruikers > (uw_naam) > Bibliotheek > Mobile Documents > com~apple~CloudDocs

De opslagmappen van apps worden ergens anders bewaard. Mocht u bijvoorbeeld een Pages-map in iCloud Drive hebben, dan vindt u die content hier:

Macintosh HD --> Gebruikers > (uw_naam) > Bibliotheek > Mobile Documents > com~apple~Pages > Documents

En om alles nog wat ingewikkelder te maken: als u ervoor kiest om de mappen Bureaublad en Documenten te synchroniseren (via Systeemvoorkeuren > Apple ID > iCloud Drive > Opties), lijkt het in de Finder alsof de mappen Bureaublad en Documenten zich ook echt in iCloud Drive bevinden. Vergis u echter niet: deze mappen staan nog steeds op hun normale plek:

Macintosh HD --> Gebruikers > (uw_naam) > Bureaublad
Macintosh HD --> Gebruikers > (uw_naam) > Documenten

Maar u zult deze mappen niet op die locaties zien als u in de Finder er naartoe gaat: de Finder verbergt ze.

Reservekopie maken van alleen iCloud Drive-content

Houd er rekening mee dat een reservekopie van de volledige opstartschijf altijd alle lokaal bewaarde iCloud-content bevat. U hoeft dus geen afzonderlijke reservekopie voor iCloud-content te configureren. Als u echt een afzonderlijke reservekopietaak wilt maken voor alleen uw iCloud-content, bent u misschien geneigd om het volgende doen:

 1. Selecteer Kies een map in de Bronkiezer van CCC.
 2. Selecteer iCloud Drive in de navigatiekolom als bron voor de taak.

Vanwege het eerder vermelde trucje van Finder zou u kunnen aannemen dat deze taak nu is geconfigureerd om van alle content 'in iCloud Drive' een reservekopie te maken. Nogmaals: dat is niet het geval omdat 'iCloud Drive' niet één specifieke map is met verwijzingen naar alle content die u in de Finder ziet. Als u de Taakfilter van CCC opent, zult u merken dat de map 'com~apple~CloudDocs' alleen onderdelen bevat die u handmatig hebt toegevoegd aan iCloud Drive. De map bevat geen app-specifieke iCloud-mappen, noch de content van de mappen Bureaublad en Documenten (als u ervoor gekozen hebt om die mappen te synchroniseren met iCloud).

Wilt u een taak configureren om van alle lokaal bewaarde iCloud-content een reservekopie te maken, dan kunt u het volgende doen in CCC:

 1. Selecteer Kies een map in de Bronkiezer van CCC.
 2. Ga naar Macintosh HD --> Gebruikers > (uw_naam) > Bibliotheek. Als u de Bibliotheek-map niet ziet in de thuismap, drukt u op Command+Shift+punt om verborgen onderdelen weer te geven.
 3. Selecteer de map Mobile Documents als bron voor uw reservekopietaak.

Houd er wel rekening mee dat u de "naakte" inhoud van iCloud Drive gaat zien in de reservekopie. Alle lokaal bewaarde content op uw Mac wordt opgenomen in de reservekopie, maar zal niet op dezelfde ordelijke manier zichtbaar zijn zoals Finder deze op de opstartschijf weergeeft.

Geen reservekopie mogelijk van alleen-online-bestanden

Bepaalde aanbieders van cloudopslag bieden functies aan waarmee u bestanden alleen online kunt bewaren (of dat zelfs aanmoedigen of verplichten), waardoor u meer ruimte op de harde schijf hebt. Enkele providers die deze services momenteel aanbieden:

 • Dropbox Professional en ‘Smart Sync’
 • Microsoft OneDrive en ‘Ruimte vrijmaken’
 • iCloud Drive en ‘Optimaliseer Mac-opslag’
 • Google en ‘Drive File Stream’

Bij bestanden die alleen online beschikbaar zijn, staat doorgaans een wolkje of badge in de Finder, zoals iCloud: File only available in iCloud en Dropbox: Bestand alleen beschikbaar in Dropbox online

Als u wilt dat deze services uw bestanden alleen online bewaren, moet u er rekening mee houden dat u in dat geval geen lokale reservekopie van die bestanden kunt maken.

Als bij een bestand in van deze opslagservices wordt aangegeven dat het alleen online beschikbaar is, wordt het lokale exemplaar van het bestand verwijderd van de Mac en vervangen door een plaatsaanduiding van 0 bytes. Wanneer u de plaatsaanduiding dan probeert te openen, downloadt de software van de provider automatisch de gegevens van het bestand naar de Mac en wordt het document geopend. Hoewel deze functie handig is om ruimte op de Mac vrij te maken, verwijdert deze wel bestanden uit de lokale opslag. Daarom kan CCC geen reservekopie van deze alleen-online-bestanden maken. Alvorens deze alleen-online-functionaliteit te gebruiken, moet u goed overwegen of u geen lokale reservekopie wilt van bestanden die alleen in de cloud worden bewaard.

Plaatsaanduidingen in reservekopieën werken mogelijk niet als plaatsaanduidingen op de reservekopieschijf

Zoals eerder vermeld, downloadt de software van de provider het originele bestand wanneer u een plaatsaanduiding in de Finder opent. Als u dus in de Finder een plaatsaanduiding probeert te kopiëren van het ene volume naar het andere, downloadt de software van de provider de gegevens naar de bron om vervolgens het originele bestand te kopiëren (waarbij het gedownloade bronbestand blijft staan). CCC-reservekopieën worden trouwens anders gemaakt dan kopieën in de Finder. En daar is ook een goede reden voor! Als u 1 TB alleen-online-bestanden op een SSD van 500 GB hebt, wilt u immers niet dat Dropbox of iCloud al die gegevens downloadt wanneer CCC een reservekopie probeert te maken. In plaats daarvan kopieert CCC de plaatsaanduidingen zoals ze zijn en worden alle plaatsaanduidende kenmerken van de bronbestanden behouden. CCC maakt een niet-propriëtaire reservekopie van uw bestanden: ons doel is om de doelbestanden er precies zoals de bronbestanden te laten uitzien.

Sommige plaatsaanduidingen werken niet als plaatsaanduidingen op het doel. OneDrive zal bijvoorbeeld een plaatsaanduiding buiten de OneDrive-map (op de opstartschijf) niet beschouwen als een “echte” plaatsaanduiding. Daarom zullen de gegevens van het bestand niet worden gedownload als u het probeert te openen. CCC probeert zo goed mogelijk om helemaal geen OneDrive-plaatsaanduidingen te kopiëren. De OneDrive-client van Microsoft belet ook dat apps toegang tot die bestanden krijgen, waardoor geen reservekopie van OneDrive-plaatsaanduidingen kan worden gemaakt.

Dropbox-plaatsaanduidingen werken correct bij reservekopieën van het ene APFS-volume naar het andere APFS-volume en bij reservekopieën van het ene HFS+-volume naar het andere HFS+-volume. Als ze echter van de ene structuur naar de andere worden overgezet, zullen deze plaatsaanduidingen niet correct werken omdat Dropbox een andere propriëtaire techniek gebruikt voor het maken van de plaatsaanduiding op elke volumestructuur. Dropbox-plaatsaanduidingen nemen ook aanzienlijk meer ruimte in beslag op een doel met de structuur HFS+. We raden aan om het doel te formatteren als APFS (over het algemeen), maar met name als er in uw brongegevensset Dropbox-plaatsaanduidingen aanwezig zijn.

Google Drive File Stream gebruikt nog een andere propriëtaire methode voor plaatsaanduidingen. Deze plaatsaanduidingen (die alle Google-documentstructuren omvatten) kunnen niet door andere apps dan Google Drive worden geopend. Daarom zal CCC niet proberen om er een reservekopie van te maken.

Standaard heeft OneDrive een voorkeur voor alleen cloudopslag, maar u kunt dat wijzigen

Als u liever hebt dat uw OneDrive-content blijft staan op uw Mac:

 1. Selecteer de OneDrive-map in de Finder.
 2. Kies 'Symbolen' in het menu 'Weergave'.
 3. Klik rechts op witruimte (bijv. de achtergrond achter de mappen en bestanden).
 4. Kies om de content altijd op uw Mac te behouden.

Microsoft documenteert hier de functionaliteit en toont hier de procedure.

Cloudopslagservices kunnen alleen-online-bestanden verwijderen uit de cloud als u content terugzet vanaf een reservekopie

In gevallen waarbij alleen-online-plaatsaanduidingen niet kunnen worden gekopieerd, kunnen die plaatsaanduidingen niet worden toegevoegd aan een reservekopie. Als u een cloudopslagmap terugzet vanaf een reservekopie, kan de cloudopslagservice de afwezigheid van een bestand of map interpreteren als "dit onderdeel is verwijderd" en vervolgens die verwijdering toepassen op de content in de cloud en die wijziging ook doorvoeren naar andere apparaten die toegang hebben tot uw cloudopslag. Doorgaans is dit geen ramp: de meeste aanbieders van online opslag bieden een manier om verwijderde bestanden terug te halen, maar het kan wel erg vervelend zijn.

Als u dit leest omdat de reservekopietaak een foutbericht toonde met de melding dat CCC een plaatsaanduiding niet heeft opgenomen in de reservekopie, moet u overwegen of u de CloudStorage-map nog steeds wilt opnemen in uw reservekopieën. Enerzijds is een lokale reservekopie van de bestanden uit de cloudopslag op uw Mac echt wel handig. Anderzijds kunt u later wel problemen ervaren als/wanneer u die bestanden terugzet vanaf de reservekopie en u niet meer weet dat de plaatsaanduidingen niet zijn opgenomen in de reservekopie.

Zo sluit u de CloudStorage-map uit van uw reservekopie:

 1. Open CCC en selecteer de betreffende reservekopietaak.
 2. Klik op de knop Taakfilter onder in het venster
 3. Ga naar Gebruikers > (uw_naam) > Bibliotheek.
 4. Schakel het aankruisvak naast de map 'CloudStorage' uit.
 5. Klik op de knop 'Gereed' en bewaar of start de reservekopietaak.

Gerelateerde documentatie

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen
Mogelijk gemaakt door Zendesk